Founders

Geef theater en muziek in Haarlem een podium

Ruim 100 jaar geleden schonk de heer Jan Krol de Stadsschouwburg aan Haarlem. In navolging van deze mecenas hebben wij een kring van inmiddels ruim 250 Founders opgezet. Door een jaarlijkse gift leveren zij een belangrijke bijdrage aan het cultureel aanbod in de regio. Bijdragen van Founders worden ingezet voor educatie en talentontwikkeling, voor eigen producties zoals Kenau en om bijzondere voorstellingen naar Haarlem te halen. 

Vanaf netto € 213 per jaar bent u Founder, vanaf netto € 106 bent u Young Founder. Doet u mee?

Ik word Founder

Wat maakt het Founderschap aantrekkelijk?

  • Mede door uw bijdrage blijft de programmering in Haarlem op een hoog peil
  • U heeft voorintekenrecht: u wordt als eerste geïnformeerd over de nieuwste voorstellingen en concerten en kunt als eerste kaarten bestellen
  • U wordt uitgenodigd voor bijzondere evenementen waar u gelijkgestemde cultuurliefhebbers ontmoet zoals premières, de avontuurlijke concertserie Club Phil, de seizoenspresentatie en de tweejaarlijkse exclusieve J.C. Krol soirée
  • Uw naam wordt vermeld op de foundersborden in de hallen van beide gebouwen en in het jaarverslag (indien gewenst uiteraard)
  • U ontvangt de nieuwsbrief Achter de Schermen

Uw schenking en fiscale aftrekbaarheid

Omdat Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is aangemerkt als culturele ANBI kunt u op een fiscaal aantrekkelijke manier schenken. Door de schenking voor vijf jaar vast te leggen in een schenkingsovereenkomst, mag u de schenking als aftrekpost beschouwen voor de inkomstenbelasting. Met de huidige Geefwet is periodiek schenken extra voordelig. Het bedrag van de gift wordt voor de berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%. In het rekenvoorbeeld hieronder vindt u de bedragen voor verschillende categorieën Founders en informatie over de aftrekbaarheid. Als begunstiger van de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem kunt u geven naar vermogen. Wij onderscheiden de volgende categorieën Founders:

Young Founder - netto v.a. € 106 per jaar
Speciaal voor young professionals, jonge gezinnen of starters is er de mogelijkheid Young Founder te worden. We hanteren een leeftijdsgrens van 40 jaar. Young Founders ondersteunen jong talent en avontuurlijke programmering, zoals de avontuurlijke concertserie Club Phil. Zij worden uitgenodigd voor alle Club Phil avonden.

Founder - netto v.a. € 213 per jaar
Naast de Club Phil avonden krijgt u regelmatig een persoonlijke uitnodiging voor twee personen voor bijzondere evenementen en landelijke premières in de Stadsschouwburg of Philharmonie.

Founding Duo - netto v.a. € 425 per jaar
Naast het bovenstaande hanteren wij extra service met betrekking tot speciale wensen betreffende kaarten en reserveringen. Ook krijgt u een exclusief exemplaar van de porseleinen bloem die in de gevel van de Stadsschouwburg is verwerkt.

Founding Family - netto v.a. € 850 per jaar
Naast al het bovenstaande kunt u uw familie laten meedelen in de voorrechten als Founding Family en ontvangt u voor avonden waarop u genodigd bent vier vrijkaarten in plaats van twee.

Rekenvoorbeeld

De schenking en fiscale aftrek zijn afhankelijk van inkomen en het jaarlijks vastgestelde tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend. Dit tarief wordt stapsgewijs aangepast van 46,0% in 2020 naar 37,05% in 2023. Dit rekenvoorbeeld geeft een indicatie. Raadpleeg voor uw persoonlijke situatie de belastingdienst of uw belastingadviseur.

  Inkomstenbelasting 37,05% 46,0%
  Young Founder
U schenkt per jaar
Netto uitgave na aftrek
€ 250
€ 134
€ 250
€ 106
  Founder U schenkt per jaar
Netto uitgave na aftrek
€ 500
€ 268
€ 500
€ 213
  Founding Duo
U schenkt per jaar
Netto uitgave na aftrek
€ 1.000
€ 537
€ 1.000
€ 425
  Founding Family
U schenkt per jaar
Netto uitgave na aftrek
€ 2.000
€ 1074
€ 2.000
€ 850

Geïnteresseerd?

Ik word Founder

Neem contact op

Wei Si’eu Woo Hoofd Fondsenwerving & Relaties
023 - 512 1182 | w.woo@theater-haarlem.nl

Merel Derkx medewerker Fondsenwerving & Relaties
023 - 512 1184 | m.derkx@theater-haarlem.nl