ANBI, missie en ambitie

Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Fiscaal nummer 0010.20.894


Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit brengt onder andere fiscale voordelen met zich mee voor donateurs. Giften die aan Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar ook zeker voor particulieren, is dit interessant, omdat een gift zo minder kost. In verband met onze ANBI status zijn wij verplicht onderstaande gegevens via onze website openbaar te maken. Daarnaast zijn onze financiële jaarcijfers opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Missie

Waar staan we voor?
Wie zijn we en wat doen we?

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, kloppend hart van de stad

De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia van de stad Haarlem. Wij presenteren een hoogwaardig aanbod aan theater en muziek voor een breed publiek uit Haarlem en omstreken. Onze theaters bieden een gastvrij podium aan creatieve initiatieven van binnen en buiten de stad. Wij zijn daarmee belangrijke ontmoetingsplekken in de stad, waar het publiek warm wordt ontvangen en het zich door ons laat inspireren, uitdagen en vermaken. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke evenementen op topniveau en dragen daarmee niet alleen bij aan de eigen gezonde exploitatie, maar ook aan de economische bedrijvigheid en levendigheid van Haarlem.
 

Ambitie

Waar gaan wij voor?
Hoe willen wij onze doelen bereiken?


Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem wil inspireren en verbinden


Inspireren

Met onze culturele programmering en alle overige activiteiten die wij organiseren, bieden wij inspiratie. Wij willen dat onze bezoekers de zalen met verlichte tred verlaten, omdat zij even opgetild zijn door een kijkje in een andere wereld. Een wereld die uitdaagt, bezielt en energie geeft. Bij een bezoek aan onze theaters krijgen onze gasten nieuwe ideeën, food for thought en vermaak in een stijlvolle omgeving. De organisatie achter onze podia onderscheidt zich door haar gastvrijheid en enthousiasme. We zijn open en flexibel, zowel voor bezoekers, artiesten en huurders als voor medewerkers.


Verbinden

De podiumkunsten zijn de kunsten van de verbinding. Artiesten op het podium zoeken actief contact met de bezoekers in de zaal. Als podiumorganisatie faciliteren wij deze ontmoetingen, maar wij komen ook graag zelf in contact met onze bezoekers. Wij gaan het gesprek aan en bieden bezoekers een plek om elkaar te ontmoeten. Ook in de stad zoeken wij actief naar de verbinding. Wij willen ertoe doen en van belang zijn voor de bewoners en het bedrijfsleven. Wij kunnen en willen dat niet alleen. Wij zoeken onder onze bezoekers en bespelers bondgenoten die ons helpen om het verhaal over onze theaters te vertellen. Onze organisatie staat midden in de Haarlemse gemeenschap en levert een duidelijk herkenbare bijdrage aan het culturele klimaat en de economische bedrijvigheid in de stad. Als grootste culturele instelling in de omgeving zoeken wij nadrukkelijk naar maatschappelijke verbindingen die bijdragen aan de levendigheid, de leefbaarheid en de sociale structuur in de stad. Wij werken nauw samen met andere (culturele) partners aan de toekomst van Haarlem. Onze podia zijn duurzaam en dynamisch en bieden een inspirerende en prettige werkplek voor onze medewerkers.


Kompas

Wat is onze focus voor de komende jaren?


Wij hebben onze missie kloppend hart van de stad vertaald in een Kompas dat in één beeld laat zien wie we zijn, waar we naartoe willen en hoe we dat willen bereiken. Dit Kompas is een geactualiseerde versie van het model uit 2014 en is aangescherpt naar aanleiding van feedback van onze gasten, maar vooral ook naar aanleiding van overleg met onze medewerkers tijdens het maakproces van dit plan. Ter verduidelijking: links, onder wat wil de klant?, is te zien wat de bezoeker van ons vraagt; rechts, onder wat krijgt de klant?, staat wat wij de klant van onze podia als extra willen geven. Dat doen we door onze Merkwaarden te versterken en onze Merkpersoonlijkheid te zíjn. Bijvoorbeeld: we beloven onze bezoekers een van de mooiste klassieke theaterzalen van het land en we bewijzen dat door een inspirerende en gastvrije ontvangst in een stijlvolle en goed onderhouden schouwburg van bijna 100 jaar oud. We beloven onze bezoekers een veelzijdig podiumkunstaanbod en we bewijzen dat door de goede feedback van bezoekers en artiesten. Wij laten ons bij al onze daden en beslissingen leiden door de kernwaarden en beloften zoals geformuleerd in ons Kompas. Het Kompas is onze gids – het maakt deel uit van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en wordt actief gebruikt in de organisatie.

 

 

Downloads jaarverslagen en ondernemingsplan