Nalatenschappen

Geef uw eigen ervaring door
“Als ik er niet meer ben, genieten de volgende generaties nog steeds net zo van theater en muziek als ik nu. Wat een mooi vooruitzicht.”

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem in uw testament

Kent u het gevoel de zaal met verlichte tred te verlaten? Lachend of met gevoelens van ontroering, verbazing en bewondering. Hoe mooi zou het zijn om uw inspirerende ervaringen in de Stadsschouwburg en de Philharmonie in Haarlem door te geven aan volgende generaties. Als u ons opneemt in uw testament, draagt u bij aan het doorgeven van inspiratie.

Voor uw gift zoeken wij altijd een bijzondere bestemming en dit kan uiteraard in overleg. U kunt uw gift bijvoorbeeld oormerken voor de programmering van bijzondere voorstellingen en concerten, de ontwikkeling van jong talent op het gebied van muziek, zang en theater, educatie of activiteiten voor speciale groepen publiek. Kortom: met uw toegift kunnen wij in de toekomst de theater- en muziekkunsten blijvend een podium bieden.

De mogelijkheden

U kunt kunst en cultuur op verschillende manieren laten doorklinken in uw testament. Elke vorm is meer dan welkom en helpt ons om de Stadsschouwburg en de Philharmonie op een levendige manier in stand te houden.

Legaat
Een legaat is een in uw testament omschreven gift. U kunt kiezen voor een vast bedrag of een percentage van uw nalatenschap.

(Mede-)erfgenaam
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem kan ook tot mede-erfgenaam of erfgenaam worden benoemd, naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden en andere goede doelen.

Persoonlijke wensen
Nalaten is iets persoonlijks. Wij helpen u graag bij het formuleren van uw ideeën. Wilt u aan uw gift voorwaarden verbinden, dan vinden we het prettig om daarover met u van gedachten te wisselen. Graag bespreken we met u de mogelijkheden.

Notaris
Een testament maakt u op bij de notaris. Dat kan uw eigen notaris zijn, of de notaris waarmee wij vaak samenwerken. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met uw laatste wensen. Wij zorgen er altijd voor dat uw toegift aan concrete projecten wordt besteed.

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem heeft een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status. Hierdoor is er geen erfbelasting verschuldigd over uw nalatenschap en komt het volledig ten goede aan de organisatie.

Geïnteresseerd?

Wilt u een oriënterend gesprek over de mogelijkheden om Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem op te nemen in uw testament? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wei Si’eu Woo Hoofd Fondsenwerving & Relaties
023 - 512 1182 | w.woo@theater-haarlem.nl

Merel Derkx medewerker Fondsenwerving & Relaties
023 - 512 1184 | m.derkx@theater-haarlem.nl

Geef toekomst aan cultuur in Haarlem

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem werkt samen met andere Haarlemse culturele instellingen om nalaten aan cultuur in de regio onder de aandacht te brengen. Kijk voor meer informatie op de website van Cultuur Testament