Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

RSIN / Fiscaal nummer 0010.20.894

Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit brengt onder andere fiscale voordelen met zich mee voor donateurs. Giften die aan Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar ook zeker voor particulieren, is dit interessant, omdat een gift zo minder kost. In verband met onze ANBI status zijn wij verplicht onderstaande gegevens via onze website openbaar te maken. Daarnaast zijn onze financiële jaarcijfers opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Missie

Waar staan we voor?
Wie zijn we en wat doen we?

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, kloppend hart van de stad

De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia van de stad Haarlem. Wij presenteren een hoogwaardig aanbod aan theater en muziek voor een breed publiek uit Haarlem en omstreken. Onze theaters bieden een gastvrij podium aan creatieve initiatieven van binnen en buiten de stad. Wij zijn daarmee belangrijke ontmoetingsplekken in de stad, waar het publiek warm wordt ontvangen en het zich door ons laat inspireren, uitdagen en vermaken. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke evenementen op topniveau en dragen daarmee niet alleen bij aan de eigen gezonde exploitatie, maar ook aan de economische bedrijvigheid en levendigheid van Haarlem.

Ambitie

Waar gaan wij voor?
Hoe willen wij onze doelen bereiken?

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem wil inspireren en verbinden

Inspireren
Met onze culturele programmering en alle overige activiteiten die wij organiseren, bieden wij inspiratie. Wij willen dat onze bezoekers de zalen met verlichte tred verlaten, omdat zij even opgetild zijn door een kijkje in een andere wereld. Een wereld die uitdaagt, bezielt en energie geeft. Bij een bezoek aan onze theaters krijgen onze gasten nieuwe ideeën, food for thought en vermaak in een stijlvolle omgeving. De organisatie achter onze podia onderscheidt zich door haar gastvrijheid en enthousiasme. We zijn open en flexibel, zowel voor bezoekers, artiesten en huurders als voor medewerkers.

Verbinden
De podiumkunsten zijn de kunsten van de verbinding. Artiesten op het podium zoeken actief contact met de bezoekers in de zaal. Als podiumorganisatie faciliteren wij deze ontmoetingen, maar wij komen ook graag zelf in contact met onze bezoekers. Wij gaan het gesprek aan en bieden bezoekers een plek om elkaar te ontmoeten. Ook in de stad zoeken wij actief naar de verbinding. Wij willen ertoe doen en van belang zijn voor de bewoners en het bedrijfsleven. Wij kunnen en willen dat niet alleen. Wij zoeken onder onze bezoekers en bespelers bondgenoten die ons helpen om het verhaal over onze theaters te vertellen. Onze organisatie staat midden in de Haarlemse gemeenschap en levert een duidelijk herkenbare bijdrage aan het culturele klimaat en de economische bedrijvigheid in de stad. Als grootste culturele instelling in de omgeving zoeken wij nadrukkelijk naar maatschappelijke verbindingen die bijdragen aan de levendigheid, de leefbaarheid en de sociale structuur in de stad. Wij werken nauw samen met andere (culturele) partners aan de toekomst van Haarlem. Onze podia zijn duurzaam en dynamisch en bieden een inspirerende en prettige werkplek voor onze medewerkers.

Kompas

Wat is onze focus voor de komende jaren?


Wij hebben onze missie kloppend hart van de stad vertaald in een Kompas dat in één beeld laat zien wie we zijn, waar we naartoe willen en hoe we dat willen bereiken. Dit Kompas is een geactualiseerde versie van het model uit 2014 en is aangescherpt naar aanleiding van feedback van onze gasten, maar vooral ook naar aanleiding van overleg met onze medewerkers tijdens het maakproces van dit plan. Ter verduidelijking: links, onder wat wil de klant?, is te zien wat de bezoeker van ons vraagt; rechts, onder wat krijgt de klant?, staat wat wij de klant van onze podia als extra willen geven. Dat doen we door onze Merkwaarden te versterken en onze Merkpersoonlijkheid te zíjn. Bijvoorbeeld: we beloven onze bezoekers een van de mooiste klassieke theaterzalen van het land en we bewijzen dat door een inspirerende en gastvrije ontvangst in een stijlvolle en goed onderhouden schouwburg van bijna 100 jaar oud. We beloven onze bezoekers een veelzijdig podiumkunstaanbod en we bewijzen dat door de goede feedback van bezoekers en artiesten. Wij laten ons bij al onze daden en beslissingen leiden door de kernwaarden en beloften zoals geformuleerd in ons Kompas. Het Kompas is onze gids – het maakt deel uit van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en wordt actief gebruikt in de organisatie.

 

Downloads jaarverslagen en ondernemingsplan

Over ons

Stadsschouwburg Haarlem

De kapitaalkrachtige Haarlem mecenas Jan Krol wilde rond 1914 de stad graag een cadeau geven. Het was de toenmalige burgemeester Sandberg die Krol adviseerde om zijn geld te doneren voor een nieuwe stadsschouwburg. De oude schouwburg in de Jansstraat voldeed namelijk steeds minder en werd als armoedig gezien. Krol wilde dit wel, maar op twee voorwaarden: dat hij niet bekend werd gemaakt als mecenas en dat de opdracht zou gaan naar architect J.A.G. van der Steur. Pas in 1964 werd bekend dat Krol de geldschieter was. Jan Krol leeft nog steeds voort als naamgever van de terugkerende J.C. Krol Soirees, oftewel een fondsenwerfdiner waarbij Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem donateurs probeert te vinden voor speciale projecten. Helaas heeft Krol de opening van de Stadsschouwburg niet kunnen meemaken, hij overleed in 1916.

In 1918 ging de schouwburg feestelijk open met het stuk ‘De heks van Haarlem’ van Frederik van Eeden. Direct al na opening werd de schouwburg één van de meest toonaangevende theaters in Nederland. De meest in het oog springende bloeiperiodes waren de jaren ’60 en ’70 uit de vorige eeuw toen Toneelgroep Centrum haar thuishaven had in Haarlem en in de schouwburg de ‘’hipste’’ premières van Nederlands plaatsvonden. Freek de Jonge en Bram Vermeulen startten hun theatercarrière in de schouwburg en Herman van Veen kreeg volop de mogelijkheid programma’s uit te proberen. Het gebouw kent op dit moment wederom een bloeiperiode. Na een langdurige renovatie is de Stadsschouwburg springlevend en onder meer bekend als smaakmakend premièretheater.

Vrijwel exact 90 jaar na de opening van de Stadsschouwburg Haarlem heropende de schouwburg op vrijdag 26 september 2008 haar deuren. Op 30 september 1918 opende de Stadsschouwburg met het stuk De Heks van Haarlem, dat Frederik van Eeden speciaal voor de nieuwe Stadsschouwburg had geschreven. De Haarlemse toneelschrijver Ad de Bont zet deze traditie voort met een nieuw geschreven werk: Batte, een eigenwijze musical. In de periode tussen De Heks van Haarlem en Batte is er veel veranderd in de Stadsschouwburg. De meest intensieve verbouwing heeft de laatste vijf jaar plaatsgevonden, maar het is de moeite waard. Architect Erick van Egeraat heeft de Stadsschouwburg prachtig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het gebouw kan weer 90 jaar mee.

In 2018 bestond de Stadsschouwburg 100 jaar en dit heuglijke feit is in seizoen 18/19 gevierd met o.a. de Bonte Gala Avond, leesvoorstellingen van Toneelgroep Centrum, de vierde Haarlemse Scrooge en De Week van Freek. Lees hier alle artikelen die in het jubileumseizoen zijn geplaatst.

Voor meer informatie lees het boek Het Geschenk van Ko van Leeuwen & Wim de Wagt.

Philharmonie Haarlem

De voorloper van de huidige Philharmonie is de herensociëteit de ‘Vereeniging’. Deze sociëteit werd opgericht door vierentwintig Haarlemse ondernemers. De heren waren allen zogenaamde nieuwe ondernemers die vermogend waren geworden door de zegeningen van de industriële revolutie. Zij hadden de behoefte om elkaar te ontmoeten maar ook met elkaar te ontspannen. In 1856 werd daartoe een pand aangekocht in de Lange Begijnestraat. De sociëteit (nu grotendeels de huidige Blauwe Zaal) kende een biljart- en speelkamer en een tuin waar een kolf- en kegelbaan was. De sociëteit bleek al snel in een behoefte te voorzien. Reeds in 1857 werd om de hoek- in de Lange Begijnestraat- een dubbel herenhuis aangekocht en verbouwd, waarbij ook een zaal voor concerten en andere evenementen in gebruik werd genomen.

Het ledental groeide en het aantal activiteiten ook. De ‘Vereeniging’ had behoefte aan een grote concertzaal voor ca 1.300 bezoekers, zij kocht de gehele Lange Begijnestraat en Wijde Appelaarsteeg op. Architect A. van der Steur ontwierp de concertzaal die in 1873 zijn deuren opende. Noviteit was de koffiekamer speciaal voor de dames. Na 1900 liep het ledental van de Vereeniging terug. Bestuur en leden besloten het pand in 1920 te verkopen aan de gemeente en zich te vestigen in een nieuw pand aan de Zijlweg (de sociëteit bestaat nog steeds). Na de overname kreeg het gebouw de naam ‘Gemeentelijk Concertzaal’ het latere ‘Concertgebouw Haarlem’. Het aanbod bleef echter niet alleen beperkt tot klassieke muziek. De uitbaters van het Concertgebouw organiseerden er circus, pluimveetentoonstellingen, bloemenshows, turndemonstraties en bokswedstrijden. Een eerbetoon aan de familie Deinum die van 1929 tot en met 1964 de scepter zwaaide in het Concertgebouw en de Stadsschouwburg hangt in de Grote Foyer (een pictografie van de kunstenaar Eric J. Coolen).

In juli 2001 sloot het Concertgebouw Haarlem zijn deuren en startte architect Frits van Dongen van de Architekten Cie een ambitieus verbouwingsproject. Dit resulteerde op vrijdag 14 oktober 2005 in de opening van Philharmonie Haarlem. Een perfect evenwicht tussen restauratie en nieuwbouw met als markering het glas waarmee de nieuwbouw bekleed is. Dit glas is bedrukt met een grafische notatie die kunstenaar Karel Martens maakte van de compositie ‘Klokken voor Haarlem’ van Louis Andriessen.

Het Cavaillé-Coll-Orgel
Een belangrijk bijkomend motief voor de gemeente Haarlem om in 1920 over te gaan tot aankoop van het complex van de ‘’Vereeniging’’, was de kwestie van de schenking van het orgel. Adriaan Stoop en Julius Bunge, twee vermogende en weldoende inwoners van Bloemendaal en Aerdenhout, waren in 1915 in de gelegenheid om dit orgel aan te kopen. Het orgel, gebouwd door de bekende Franse bouwer van romantische orgels, Cavaillé-Coll, werd in de zeventiger jaren van de 19e eeuw in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam geplaatst. Dit gebouw was, tot het gereed komen in 1888 van het Concertgebouw, de belangrijkste grote concertruimte aldaar. Nadien raakte gebouw en orgel in verval, met als uiteindelijk gevolg dat genoemde heren met de gemeente Haarlem overeenkwamen dat dit Cavaillé-Coll-orgel in de grote concertzaal van de sociëteit “Vereeniging’’ geplaatst zou worden, nadat dit complex door de gemeente zou zijn aangekocht. Dit orgel van wereldklasse is gelijktijdig met de verbouwing van de Philharmonie geheel gerestaureerd.

Voor meer informatie lees het boek 'Van Herensociëteit naar Philharmonie' van Peter Bruyn.

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is het kloppend hart voor alle inwoners van Haarlem en omgeving. Met één van de mooiste klassieke theaterzalen van Nederland en misschien wel de beste kamermuziekzaal in Europa bieden wij u inspiratie en stof tot nadenken. Maar natuurlijk kunt u bij ons ook zorgeloos genieten. U voelt zich welkom, u voelt zich thuis, dat is onze passie.

Directie

Edwin van Balken - Algemeen directeur
Yvonne van Popta - Zakelijk directeur

Raad van Toezicht

Peter van Barneveld - voorzitter
Anja van Keulen
Kirsten Ariesen-Bakker
Matti Emondts
Roderick Verstegen

Werken bij

De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia in Haarlem. Wij presenteren een hoogwaardig aanbod aan theater en muziek voor een breed publiek. Onze theaters bieden een podium voor creatieve initiatieven. Wij zijn een belangrijke ontmoetingsplek, waar het publiek gastvrij wordt ontvangen en het zich door ons laat inspireren, uitdagen en vermaken. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke evenementen op topniveau en dragen daarmee bij aan de eigen gezonde exploitatie en aan de economische bedrijvigheid van Haarlem.

Onze medewerkers zijn de spil van de organisatie. De podiumkunsten zijn arbeidsintensief en betrokken personeel is het belangrijkste kapitaal. Een weloverwogen personeelsbeleid en een goede organisatie van het werk zijn de pijlers onder een duurzame onderneming. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. Het sturen op prestatie en kwaliteit heeft hoge prioriteit. Uitgangspunt is dat onze medewerkers zich net zo thuis voelen als onze bezoekers.

Vacatures & solliciteren

Als wij nieuwe collega’s zoeken dan plaatsen wij de vacatures op deze pagina. Dit geldt voor alle vacatures, van reguliere medewerkers, oproepmedewerkers en stagiaires tot vrijwilligers. Ieder seizoen bieden wij verschillende soorten stagemogelijkheden aan zoals maatschappelijke stages, het uitvoeren van een eindopdracht of het meekijken bij verschillende afdelingen (o.a. Theatertechniek, Sales, Marketing of Financiën). Met een aantal opleidingsinstituten hebben wij een samenwerkingsverband. Mocht je interesse hebben dan kun je gericht op de betreffende vacature solliciteren. De wijze van solliciteren staat in de advertentietekst.

Met algemene vragen die betrekking hebben op het personeelsbeleid kan contact worden opgenomen met onze personeelsfunctionaris Annemiek Spruijt via a.spruijt@theater-haarlem.nl

Duurzaamheid

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen
Als grootste culturele instelling van Haarlem zoekt Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem naar maatschappelijke verbindingen die bijdragen aan de levendigheid, de leefbaarheid en de sociale structuur in Haarlem en omgeving. Daarom heeft de organisatie Duurzaamheid en Sociaal ondernemerschap hoog in het vaandel staan: verantwoord omgaan met, en denken aan het welzijn van mensen in en rond de organisatie; verstandig en verantwoord financieel beheer voeren en zuinig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. De twee thema’s Duurzaamheid en Sociaal ondernemerschap sluiten aan op onze missie en visie om als organisatie en kloppend hart van de stad mensen te inspireren (duurzaamheid) en te verbinden (sociaal ondernemerschap).

Met de plaatsing van zonnecollectoren in 2010 op het dak van de Philharmonie deed de duurzaamheid nadrukkelijk haar intrede in onze organisatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons als organisatie dat wij graag een steentje bijdragen aan het verbeteren van grotere maatschappelijke kwesties als klimaatverandering, luchtvervuiling, arbeidsomstandigheden en vergrijzing. Onze doelstelling is om actief mee te werken aan het behalen van de ambities in het plan “Haarlem Klimaatneutraal 2030” en hier op eigen wijze invulling aan te geven. Als we nú toekomstgerichte keuzes maken en duurzaam ondernemen, investeren we in de wereld van morgen.

Het gouden Green Key certificaat

Een manier waarop wij maatschappelijk verantwoord ondernemen uitdragen is de Green Key certificering. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Afgelopen jaren werkten wij hard aan het verduurzamen van onze twee gebouwen. En met succes! In januari 2016 ontvingen zowel de Stadsschouwburg als de Philharmonie in aanwezigheid van wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema het Gouden Green Key certificaat. Dit is de beste notificatie die het internationaal bekende keurmerk uitreikt aan duurzame bedrijven. Bijzonder in Nederland is de samenwerking in Haarlem met meerdere culturele instellingen. Naast Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem zijn de deelnemende organisaties het Frans Hals Museum|De Hallen, Teylers Museum, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Noord-Hollands Archief, Hart, Toneelschuur en Patronaat. Alle podia doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. De gecertificeerde bedrijven voldoen aan de normen die gesteld zijn door de Stichting KMVK (Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit).

Wij blijven maatregelen ondernemen t.b.v. milieuvriendelijk. Denk hierbij aan het gebruik van een zonnestroominstallatie systeem (bestaande uit zonnepanelen, omvormer, elektriciteitsmeter en monitoringsysteem), maar ook spaarlampen, lichtsensoren en timers voor airconditioning en verwarming. Ook werken de kranen, kleedkamerdouches en urinoirs op sensoren en hebben de toiletten een duospoeling om zoveel mogelijk water te besparen. Verder maken wij gebruik van zeepdispensers, vindt er afvalscheiding plaats en wordt er milieubewust ingekocht. Zo schenken wij fair trade koffie en gebruiken wij veel biologische en milieuvriendelijke producten.

Als kloppend hart van de stad zoeken wij naar duurzame en maatschappelijke verbinding. De samenwerking met De Koekfabriek is hier een mooi voorbeeld van. De koekjes van De Koekfabriek worden vanaf mei 2018 in de Philharmonie bij de koffie en thee geserveerd. Het is een heerlijke maar vooral sociale samenwerking. De Koekfabriek zoekt namelijk naar passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen zijn met een verstandelijke beperking, maar ook asielzoekers met een verblijfsvergunning, ex-thuislozen of jongeren met enorme schulden. In samenwerking met een zorgpartner geeft De Koekfabriek deze mensen een zinvolle dagbesteding of een leerwerk traject als opstap naar betaald werk.

Nog een mooi voorbeeld van maatschappelijke en sociale verbinding is het starten van het livestreaming van concerten naar zorgcentra. Op 18 november 2018 werd het eerste concert d.m.v. een liveverbinding vanuit de Philharmonie vertoond op een groot scherm in woonzorgcentrum Nieuw Delftweide. Meer dan 60 mensen, die door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn bij een concert, konden toch genieten van een prachtig concert. Het live streamen van concerten wordt mede mogelijk gemaakt door Bavostichting Heemstede en Stichting Hofje Code en Van Beresteyn. In 2019 wordt het livestreamen van concerten uitgebreid naar meer zorgcentra!

Voor meer informatie hierover zie www.greenkey.nl
Voor de verklaring zie MVO-verklaring 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om functionaliteiten als het winkelwagentje en afrekenen mogelijk te maken, content van derden af te beelden, zoals video’s bij een voorstelling en om het gebruik van de website te analyseren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Via de knop ‘Instellingen aanpassen’ is het mogelijk om voorkeuren aan te geven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt je winkelmandje bewaard tijdens de bestelling en is inloggen mogelijk op de website.

Cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken met beeld en geluid. Media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Hiernaast houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen