Privacy and cookies

Privacybeleid

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywetgeving die geldt voor de gehele Europese Unie.

Hieronder vindt u ons privacybeleid: 

Contactgegevens
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in dit privacybeleid wordt beschreven. De contactgegevens van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem zijn:

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of andere vragen hebt over het privacybeleid van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, dan kunt u contact met ons opnemen via marketing@theater-haarlem.nl of bovengenoemd postadres.

Met welk doel verwerkt Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem mijn persoonsgegevens?
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem – en waar nodig haar event partner(s) – gebruikt de door u via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. de organisatie van een evenement;
 2. het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen;
 3. het aanmaken en onderhouden van uw account;
 4. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines;
 5. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 6. het analyseren van uw (aankoop)gegevens op onze website en externe websites zoals social media platforms om advertenties af te beelden of nieuwsbrieven te sturen die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren.

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Messenger en Instagram. Indien u via social media contact opneemt met onze organisatie, verwerken wij u gegevens voor de volgende doelen:

 1. Om vragen die u via social media stelt, te kunnen beantwoorden;
 2. Om contact met u op te nemen indien u deelneemt aan een actie op een social media platform van Stadsschouwburg & Philharmonie;


Welke persoonsgegevens verwerkt Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem van mij?
Uw persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres), geboortedatum, IBAN rekeningnummer en eventuele aankoopgeschiedenis, die door Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem worden geregistreerd in verband met uw aankoop van een ticket en/of aanvraag van informatie via een contactformulier worden in de administratie van het theater opgenomen en kunnen worden verstrekt aan de relevante event partner(s) in het kader van de organisatie van het evenement. Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem bewaart uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar nadat u met uw account voor het laatst tickets heeft besteld. Daarna worden ze geanonimiseerd, zodat ze niet meer herleidbaar zijn tot uw persoon.

Bij de aanvraag van een brochure verwerkt Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem de door uw verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en type brochure) voor het kunnen toesturen van de gevraagde brochure. Uw gegevens worden gedeeld met partijen die ten behoeve van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem de verzending van brochures verzorgen.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, dan verwerkt Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, geslacht en e-mailadres) om u haar nieuwsbrief toe te sturen. Het afmelden voor de nieuwsbrief kan op ieder moment via de link onderaan in de betreffende e-mail.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draagt Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Gebruikt Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem cookies, en zo ja, waarvoor?
Ja, Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem plaatst op uw computer een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij uw bezoek aan onze website. Deze cookies hebben meerdere doelen.

Welke cookies worden gebruikt?

 1. Functionele cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies. Om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt heeft. Met behulp van deze cookies kan Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem er bijvoorbeeld voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet telkens dezelfde informatie in hoeft te voeren en dat de inhoud van uw winkelmandje niet verloren gaat. Voor deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig.
 2. Cookies voor websitestatistieken: Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem maakt gebruik van een programma (Google Analytics) om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Zo komen we te weten welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser men surft (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari enz.) of wat voor scherm wordt gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website vergroten. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze geven ons dus geen persoonlijke informatie over u. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem heeft maatregelen getroffen binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt en heeft niet toegestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerker (verwerkers van Google). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. De gegevens worden 26 maanden bewaard.
 3. Cookies om u gericht te kunnen informeren: Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem maakt gebruik van cookies om u van gerichtere en relevantere informatie te voorzien. Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om advertenties aan u te tonen. Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. Wij gebruiken cookies voor Google Adwords Conversion Tracking (cookie vervalt na 30 dagen), Google Adwords Remarketing (cookie vervalt na 30 dagen), Facebook Pixel (cookie vervalt na 28 dagen).

De informatie verkregen via cookies van Google wordt door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacyinformatie over Google Adwords.

Informatie verkregen via cookies van Facebook wordt door Facebook opgeslagen op servers van Facebook in de Verenigde Staten. Facebook is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen.

Hoe kan ik het gebruik van cookies aanpassen?
U kunt uw browser zodanig instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt, of dat u op hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De instellingen voor het beheer van cookies kunt u in de meeste browsers vinden onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’. U kunt ook op de site aangeven of u Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Wanneer u verder surft op onze website zonder op de cookie melding te antwoorden, gaat u impliciet akkoord met het gebruik van cookies.

Let op! Als u cookies uitschakelt, is het niet mogelijk om online uw kaarten te bestellen. U kunt uw kaarten dan alleen telefonisch of aan de kassa kopen.

Wordt er gebruik gemaakt van profilering?
Ja, wij maken gebruik van profilering, dat wil zeggen dat wij klantprofielen maken op basis van de door u bezochte voorstellingen of concerten, zodat wij toekomstige voorstellingen beter op u kunnen afstemmen en u betere tips kunnen sturen die bij u passen.

Als u dit niet wilt kunt u dat bij ons aangeven via marketing@theater-haarlem.nl.

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?
U kunt uw privacyrechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) ten aanzien van uw gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen aan marketing@theater-haarlem.nl. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Fondsenwerving gerelateerde nieuwbrieven en uitnodigingen
Als u een lopend contract bij ons heeft als Founder of Cultuurdrager dan ontvangt u - als speciale relatie van ons - Fondsenwerving gerelateerde nieuwbrieven via de e-mail met nieuws over onze organisatie, informatie over bijboekingen of vroegboekingen en uitnodigingen voor evenementen. Dit maakt onderdeel uit van onze overeenkomst. Het afmelden voor deze nieuwsbrieven kan op ieder moment via de link onderaan in de betreffende e-mail.

Kan Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem het privacybeleid wijzigen?
Ja, Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.