Stichting Partners van Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem

De Stichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem is op 29 april 2019 opgericht en heeft als doel het ondersteunen van en het verlenen van diensten aan de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het vermogen van de Stichting kan aangewend worden voor de ondersteuning van de Stadsschouwburg en Philharmonie ten behoeve van bijzondere projecten of bestedingen die de eigen reguliere bestedingsruimte van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem te boven gaan.

RSIN/fiscaal nummer: 859998216 

Bestuursleden
Voorzitter: de heer E.D. Osinga
Secretaris: mevrouw G. Reus-Deelder
Penningmeester: mevrouw M.C.T. Versteegh

De bestuurders zetten zich onbezoldigd in.

Contactgegevens
Stichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem
E-mail: partners@theater-haarlem.nl

Lees het beleidsplan (pdf)
ANBI partners formulier