Jasser van Oort

Skin Collection

De naam ‘Skin Collection’ verwijst naar de ‘nieuwe’ skins die in de mix
van ambacht, vakmanschap en computergestuurde techniek worden
gecreëerd. Ze zijn kenmerkend voor deze collectie en bestaan uit
honderden, soms duizenden stukken houten geometrie. Alle geometrie
wordt met de hand gelijmd, geschuurd en verfijnd - een ongelooflijk
zorgvuldig proces dat maanden in beslag neemt.
Voor het derde opeenvolgende jaar mogen wij ons publiek opnieuw blij
maken met de inmiddels beroemde stoel en tafel getiteld ‘La Vostra
Metamorphosi’. Hierin worden vormen van dieren teruggebracht tot
geometrische vlakken.

Verkoopinformatie
Jasser van Oort
06 - 51 49 30 73
jasservanoort@gmail.com
www.jasser.nl